Skip Navigation
Advanced search

Majster robót torowych

 • Development, construction, project management
 • 2020-46769
 • Lower Silesia
 • Fixed-term contract
 • Second-year undergraduate
 • Experience: More than 3 years

Firma ETF specjalizuje się w budowie i utrzymaniu krajowych sieci kolejowych, miejskich sieci transportowych i bocznic przemysłowych. Jesteśmy częścią Grupy VINCI - jednego z największych światowych przedsiębiorstw działających w branży budowlanej.

Miejsce pracy: Wrocław

Opis zadań:

 • planowanie i organizację pracy podległych pracowników
 • nadzór i odpowiedzialność za pracę podległego zespołu pracowników
 • sporządzanie dziennych raportów z wykonywanej pracy podległych pracowników          
 • dbałość o przestrzeganie dyscypliny pracy, porządku oraz przepisów BHP i przeciwpożarowych na terenie budowy
 • nadzór i koordynacja pracy podwykonawców
 • odpowiedzialność za jakość i terminowość prowadzonych prac
 • bieżąca analiza i planowanie w zakresie zapotrzebowania niezbędnych zasobów ludzkich, materiałowych i sprzętowych
 • raportowanie o stanie zaawansowania prac prowadzonych na budowie
 • udział w odbiorach robót budowlanych
Profil :

 • doświadczenie na podobnym stanowisku przy realizacji inwestycji kolejowych
 • uprawnienia toromistrza
 • praktyczna znajomość przepisów prawa budowlanego
 • bardzo dobra organizacja pracy własnej oraz pracy podległego zespołu
 • asertywność, komunikatywność, umiejętność pracy w zespole
 • umiejętność obsługi komputera
 • gotowość do pracy w delegacji
 • prawo jazdy kat. B
Entity:


Eurovia (VINCI) est l'un des principaux acteurs mondiaux de la construction, de l'entretien et de la maintenance des infrastructures de transport routier et ferroviaire. Eurovia propose un ensemble intégré d'expertises et de savoir-faire à travers quatre métiers : les travaux d'infrastructures de transport et d'aménagement urbain, l'exploitation de carrières, la production industrielle, la maintenance et les services.